روش نوین بازاریابی و پولدار شدن را ببینید- حتما کلیک کنید

#222

سلام . من در سن نوجوانی به خودارضایی شدید مبتلا شده و و اکنون کم کم از لحاظ جسمی دچار مشکل می شوم . آیا این مساله در صورت اراده و ترک مثل اعتیاد چاره و درمان دارد.


معمولا بخاطر اعتقاداتی که وجود دارد، جوانان هر مشکل جسمانی را به خودارضایی نسبت می  دهند. بهرحال دلیل مشکلات شما هر چه که باشد، چه افراط در خودارضایی چه دلیل دیگر، حتما باید برای درمان آنها به دکتر مراجعه کنید و نباید صرفا بخواهید آنها را با ترک خودارضایی درمان کنید. خوب تغذیه کنید. خوب ورزش کنید و به آینده امیدوار باشید.