روش نوین بازاریابی و پولدار شدن را ببینید- حتما کلیک کنید

#202

با سلام من زنی 36 ساله هستم همسرم همسن من است از 11 سال پیش که ازدواج کردیم حدود 25 ساگی او اصلا تمایلی به س... و هر چه به آن مربوط میشود نداردمن با سختی  2 دختر باردار شدم بسیار مرد خوبی است یا بهتر بگویم سنگ خوبی است هیچ چیز کلامی یا عملی احساسی در وجودش نیست و الان هم از روی اجبار و برای جلوگیری از دعوا ماهی یک بار س... دارد ولی مثل رباط!! لطفا به من بگویید که این مشکل درمان دارد و حتما یک مشاور با تجربه در این زمینه به من معرفی کنید من واقعا همیشه افسرده و عصبی هستم ایا باید مثل این 11 سال بقیه عمرم را هم تحمل کنم؟؟


سعی کنید با ملایمت با هم صحبت کنید و به او متذکر شوید که مسئولیتی در قبال شما دارد و باید آن را به بهترین نحو انجام دهد. البته با لحن تهدید و دعوا صحبت نکنید. همچنین سعی کنید همیشه با لمس بدنش او را تحریک کنید. سعی کنید قوی باشید و در برابر افسردگی مقاومت کنید. او را وادار کنید با فاصله زمانی کمتری رابطه برقرار کند. منتظر او نمانید و خودتان شروع کنید. حقتان را به زور هم که شده از همسرتان بگیرید.