روش نوین بازاریابی و پولدار شدن را ببینید- حتما کلیک کنید

#189

با سلام و تشکر از سایتتون
ایا راهی هست تا از شق شدن الت تناسلی خودم در زمان صحبت کردن با طرفم جلوگیری کنم.


این یک عکس العمل طبیعی است. اگر صحبت شما غیر جنسی باشد سعی کنید به موضوع صحبت تمرکز کنید نه به بدن طرف مقابل.